Hervormde Kerk Sleen steunt boeren

SLEEN, 6 NOV. De Nederlands Hervormde Kerk in het Drentse Sleen heeft een speciaal comité opgericht om boeren in financiële nood te ondersteunen. Het initiatief is afkomstig van predikant C. Kolkman. Hij wil boerengezinnen die in acute geldnood verkeren als gevolg van misoogsten “de winter doorhelpen.”

In principe is de financiële steun voor kerkleden, maar ook andere akkerbouwers kunnen voor hulp aankloppen bij de diaconie. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is een Agrarisch Bijstands Comité opgericht. “Boeren zullen zich vermoedelijk niet zo gemakkelijk aanmelden, omdat dit erg vernederend wordt gevonden. Een telefoontje naar de pastorie is dan eenvoudiger. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld”, aldus Kolkman.

Hij heeft signalen gekregen dat sommige akkerbouwers al bezuinigen op dagelijkse voeding, omdat het water hen aan de lippen is gestegen. “Als er dan ook nog rekeningen binnenkomen van reparaties staan ze met de rug tegen de muur.” Hoeveel geld de boeren kunnen krijgen wil Kolkman niet zeggen. “Ik noem geen bedragen, maar alles wat men redelijkerwijs nodig heeft om de winter door te komen kan worden gegeven.”

De diaconie van de Hervormde Kerk in Sleen (1.250 zielen) bezit nog enige reserves, waar in tijden van nood een beroep op kan worden gedaan, aldus Kolkman. Het gaat volgens hem om meer dan financiële hulp alleen. “Als kerk moet je je sterker profileren en je solidair tonen.” Kolkman sluit niet uit dat de kerk financiële acties op touw zet, als veel boeren om steun vragen.

Ook de Hervormde en Gereformeerde kerken in Smilde overwegen om diaconale gelden beschikbaar te stellen voor akkerbouwers in nood.