Gaswinning levert 20.000 banen op

ROTTERDAM, 6 NOV. Als de regering de exploratie en produktie van aardgas in de Waddenzee toestaat en maatregelen neemt om de exploitatie van kleine gasvelden op de Noordzee rendabel te maken, levert dat investeringen tot een totaal van 3 miljard gulden op. Dit heeft het Nederlands Economisch Instituut (NEI) berekend, in opdracht van het bedrijf IHC Holland, ten behoeve van de vereniging van toeleveranciers in de olie- en gasindustrie IRO.

Nederlandse aannemers en toeleveranciers kunnen tot het jaar 2000 op 1,9 miljard gulden aan orders rekenen, of 275 miljoen gulden per jaar. In de komende zeven jaar zouden gemiddeld 7000 arbeidsjaren ontstaan ofwel 8000 banen, als rekening wordt gehouden met een aantal parttimers. Inclusief de indirecte werkgelegenheid in het noorden zouden de werkzaamheden 14.000 tot 17.500 arbeidsjaren opleveren, ofwel 16.000 tot 20.000 banen.

In verband met de spoedig te nemen beslissingen door het kabinet over de Waddenzee en de exploitatie van kleine gasvelden op de Noordzee is het NEI-rapport gisteren aan minister Andriessen en de Tweede Kamer aangeboden. De extra werkgelegenheid die bij de oliemaatschappijen en de toeleveranciers ontstaat in de periode dat het aardgas wordt geproduceerd (bedrijfsvoering en onderhoud) is in het NEI-rapport niet meegerekend.

IRO, de branchevereniging van aannemers in de offshore gas- en oliewinning (bouw van platforms en aanverwante apparatuur) had vorige maand een noodkreet gericht aan minister Andriessen, wegens de stagnatie van investeringen op het Nederlandse deel van de Noordzee. In 1993 en 1994 verwacht IRO een teruggang in omzet voor de aannemers van 20 tot 30 procent. Eind vorige maand drongen de oliemaatschappijen bij de minister aan op een financiële tegemoetkoming om kleine gasvelden op de Noordzee rendabel te kunnen exploiteren. Het NEI constateert nu dat als de investeringen in de Waddenzee en de Noordzee doorgaan, een “goede basis” wordt gelegd voor de offshore-aannemers in de komende zeven jaar.