EG ziet af van Sarajevo als cultuurhoofdstad

BRUSSEL, 6 NOV. De ministers van cultuur uit de twaalf lidstaten van de EG gaan niet in op de suggestie om Sarajevo de komende wintermaanden uit te roepen tot culturele hoofdstad van Europa. In plaats daarvan zal de EG financiële bijstand verlenen aan het komende Winterfestival in Sarajevo.

Dit is gisteren besloten op een bijeenkomst van de cultuurministers in Brussel. Door kunstenaars en door het Europese Parlement werd er de afgelopen maanden op aangedrongen om Sarajevo tot culturele hoofdstad maken. Maar tot opluchting van minister d'Ancona (WVC) voelen de meeste EG-lidstaten daar niets voor. Het uitroepen van Sarajevo tot culturele hoofdstad zou volgens de minister 'een wrang en cynisch gebaar' zijn geweest van de EG, gezien haar onmacht om op te treden in de burgeroorlog in Bosnië.

D'Ancona zei dat de EG wel erkent dat de mensen in Sarajevo cultuur nodig hebben om te overleven, en dat “cultuur ondanks de zeer ellendige omstandigheden een bijzondere rol kan spelen”. Om aan de 'cultuurhonger' tegemoet te komen, hebben de ministers de Europese Commissie - het dagelijks bestuur van de EG - gevraagd steun te verlenen aan het Winterfestival dat kunstenaars in Sarajevo willen houden houden.

De tegenstelling tussen Frankrijk en de andere EG-lidstaten over de culturele paragraaf in een nog te sluiten GATT-akkoord over liberalisering van de wereldhandel bleef ook gisteren bestaan. Maar in ambtelijke kringen wordt verwacht dat het conflict de komende weken wel zal worden opgelost. Frankrijk wil dat cultuur, en de audiovisuele sector in het bijzonder, via een uitzonderingsbepaling buiten een GATT-akkoord blijft.