DOUGLASS NORTH

In zijn 'Nobelprijswinnaar over Nederland' citeert E.J. Bomhoff met instemming Douglass North (NRC Handelsblad, 25 oktober). North schrijft onder meer: “In Spanje (en Frankrijk) had de staat behoefte aan steeds hogere inkomsten. De regeringen verkwanselden eigendomsrechten en economische vrijheden voor hogere belastingopbrengsten. Frankrijk en met name Spanje leden onder de gevolgen in de zeventiende eeuw.”

Een andere bron, André Maurois schrijft in zijn Geschiedenis van de Verenigde Staten dat door de onmetelijke schatten uit Amerika de Spaanse vorsten de financiële steun van hun volk niet meer nodig hadden. Dat hield een gevaarlijk absolutisme in stand en er ontstond in het geheel geen middenklasse tussen het volk en de aristocratie. Dit is, tenminste voor een zekere periode, in tegenspraak met de bewering van North.

    • A.C.H.M. de Nooyer