Corporaties bereid tot noodopvang asielzoekers

PAG.3 PRONK WIL ACTIE

DEN HAAG, 6 NOV. Ruim zestig woningbouwverenigingen in verscheidene gemeenten zijn bereid binnen acht tot twaalf weken 1400 noodwoningen te bouwen waarin 4000 asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Dit heeft de Nationale Woningraad (NWR), overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen, gisteren aan minister D'Ancona (WVC) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) laten weten.

De bewindslieden blijven bij hun standpunt dat de woningen hooguit geschikt zijn voor tijdelijke opvang van asielzoekers. Voor vreemdelingen die in Nederland mogen blijven, moet permanente huisvesting beschikbaar komen. De NWR heeft de bewindslieden echter laten weten dat de 15.000 woningen waar het kabinet om heeft gevraagd, niet op tijd beschikbaar zullen zijn. Dat is althans de conclusie uit een onderzoek dat de raad onder de woningbouwverenigingen heeft verricht. Van de corporaties acht 46 procent het moeilijk of onmogelijk de woningen op tijd te leveren.

Volgens NWR-directeur Van Velzen zal daarom toch het plan van zijn organisatie om semi-permanente huisvesting voor asielzoekers te bouwen, uitkomst moeten bieden. Voorwaarde is dat de betrokken gemeenten meewerken. Volgens berekeningen van de Woningraad is dat plan financieel realiseerbaar binnen de bestaande Regeling Opvang Asielzoekers. Volgens deze regeling is per maand 1665 gulden per asielzoeker beschikbaar, gedeeltelijk bestemd voor huisvesting. Na drie maanden staakt het rijk deze uitkering.

Van Velzen verwacht dat de tijdelijke woningen hard nodig zullen zijn, omdat de huidige discussies over de opvang van asielzoekers mogelijk nog tot een grotere vertraging bij de reguliere huisvesting zullen leiden. Hij vindt dat corporaties de plicht hebben iedereen die in Nederland woningbehoevend is, te helpen.

De semi-permanente huizen die de woningbouwverenigingen willen neerzetten, zijn vergelijkbaar met de wisselwoningen die bij de stadsvernieuwing worden gebruikt, wanneer bewoners tijdelijk uit hun te renoveren woning moeten. De corporaties denken aan locaties waar niet meer dan twintig van dergelijke wisselwoningen worden neergezet.

De woningbouwverenigingen die bereid zijn de tijdelijke woningen te bouwen zijn onder meer gevestigd in Middenbeemster, Alkmaar, Heemskerk, Beverwijk, Zandvoort, Heerhugowaard, Veenendaal, Groningen, Mijdrecht, Utrecht, Woerden, Baarn, Zeist, De Bilt, Almere, Soest, Rotterdam, Vlaardingen, Pijnacker, Ridderkerk, Hillegom, Zoetermeer, Oosterhout, Etten-Leur, Eindhoven, Helmond, Maastricht, Breda, Vlissingen en Veldhoven.

Minister Pronk heeft gisteren gezegd dat lastenverlichtingen in een volgend kabinet niet mogelijk zijn omdat het vluchtelingenprobleem extra geld kost.