CDA-Limburg ontkent giften van bedrijven

SITTARD, 6 NOV. Het gewestelijk bestuur van het CDA Limburg heeft gisteren in een open brief aan alle leden stelling genomen tegen berichten als zou de partij in Limburg de verkiezingskas spekken met heimelijke giften van bedrijven via het Nolensfonds.

Volgens het Limburgse bestuur kunnen individuele personen als politici wellicht fout gehandeld hebben, maar dat kan de CDA-organisatie als geheel niet worden aangerekend. “Een enkele appel met rotte plekken, best mogelijk. Maar dat betekent nog lang niet dat de hele mand rot is”, zo staat in de open brief. Misbruik maken van publieke functies omwille van persoonlijk gewin noemt het CDA-bestuur volstrekt onaanvaardbaar.

Wanneer bestuurders zich hieraan toch schuldig hebben gemaakt, moeten zij daarop worden aangesproken en eventueel strafrechtelijk worden vervolgd, zo schrijft het bestuur. Over het in opspraak gekomen Nolensfonds staat in de open brief dat het CDA Limburg niet in het bestuur van dit fonds is vertegenwoordigd. Het Limburgse CDA-kamerlid Van der Linden verklaarde eerder tegenover het ANP dat hij louter namens de Limburgse CDA-volksvertegenwoordigers zitting had in het bestuur van de Nolensstichting. Hij heeft die functie inmiddels neergelegd.

Het bestuur van het Nolensfonds beslist zelf hoe het vermogen wordt beheerd. Het fonds beschikt echter wel over een erfenis waarvan is bepaald dat de opbrengst van het vermogen onder meer moet worden benut voor het behoud van het christen-democratische gedachtengoed in Limburg.

Op grond daarvan verleent het Nolensfonds als eigenaar-verhuurder van het pand waarin het CDA-partijbureau is gevestigd, de partij een forse korting op de huur. Die bedraagt nu 9000 gulden op jaarbasis in plaats van de gangbare huurprijs van 24.000 gulden. Met ingang van 1995 betrekt het CDA een ander pand en daarmee is de band met het Nolensfonds verbroken, zo wordt in de open brief uitgelegd.

De verkiezingscampagnes worden in Limburg gefinancierd uit de eigen-bijdrageregeling voor CDA-bestuurders en -politici. Ook wordt ieder jaar een speciale giro-actie gehouden onder de leden van de partij. Voor het aannemen van giften van onder meer bedrijven zegt het Limburgse CDA-bestuur strengere regels te hanteren dan het landelijk partijbestuur.