Busfabriek Bova blijft zelfstandig

ROTTERDAM, 6 NOV. Busproducent Bova in Valkenswaard wordt als zelfstandig bedrijf voortgezet. Het bedrijf dat onderdeel uitmaakte van het failliete United Bus wordt overgenomen door de twee voormalige directeuren W. Lijmer en P. van Doorne en vier andere nieuwe aandeelhouders. Het personeelbestand wordt met 126 werknemers teruggebracht tot ruim 320.

De nieuwe aandeelhouders genieten volgens curator mr. H. Prinsen het vertrouwen van het bankconsortium dat bestaat uit Rabo, ABN Amro en NIB. De afgelopen dagen is Prinsen er in geslaagd de verkoop af te ronden van Bova, dat eerder zowel buiten de surseance als buiten het faillissement van houdstermaatschapij United Bus werd gehouden.

De bedoeling is dat Bova, dat gespecialiseerd is in de bouw van touringcars, in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Voor de 126 personeelsleden die moeten afvloeien hebben de nieuwe eigenaars een sociaal plan opgesteld waarmee de vakbonden akoord zijn gegaan. Naast de vestiging in Valkenswaad zijn ook de bedrijven van Bova in Denemarken, Duitsland, Australië, België en Frankrijk bij de overname betrokken.