Borsumij emitteert 7 jarige obligatie met 5-jr warrant

De internationale handelsonderneming Koninklijke Borsumij Wehry, Den Haag, is voornemens op korte termijn over te gaan tot de uitgifte van een obligatielening met warrants. De emissie zal - naar verwachting - een omvang hebben van 75 miljoen gulden, de obligaties krijgen een looptijd van zeven jaar, terwijl die van de warrants vijf jaar zal zijn. Nadere gegevens over deze lening met warrants worden bekend gemaakt in het prospectus. De lening wordt verzorgd door een bankensyndicaat ABN Amro, ING, Rabo en Crédit Lyonnais) onder leiding van ABN Amro.