Verbod op pesticide gevraagd

PAG.3 MAAS OPEN RIOOL

WERKENDAM, 5 OKT. Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch heeft minister Bukman (landbouw) dringend verzocht het chemische bestrijdingsmiddel diuron te verbieden. De spaarbekkens in de Biesbosch, die gevoed worden met Maaswater, werden afgelopen zomer ruim zes weken achter elkaar gesloten voor inname wegens te hoge concentraties diuron. Nooit eerder moest de inname zo lang worden gestaakt.

In de brief aan Bukman wordt gesproken van een 'onhoudbare situatie' en een 'ontoelaatbaar hoge belasting' van de Maas met diuron. Een soortgelijke noodkreet is verzonden naar het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen en de provinciale besturen van Limburg en Noord-Brabant.

Het bedrijf in de Biesbosch tapt water uit de Maas om het als halffabrikaat af te leveren aan de Rotterdamse agglomoratie, Dordrecht, Delft, West-Brabant en een deel van Zeeland, met in totaal anderhalf miljoen consumenten. De inname moet regelmatig worden gestopt als gevolg van te hoge concentraties giftige stoffen, vaak te wijten aan industriële lozingen op het Waalse traject van de rivier. In 1992 werd de inname drie weken gestopt na de lozing van analine en pyridine.

Dit jaar ging het vooral om diuron, een onkruidbestrijdingsmiddel dat op grote schaal wordt toegepast in land- en tuinbouw en door gemeenten die er overvloedig mee spuiten op wegen, in wegbermen en op golfterreinen. De Nederlandse Spoorwegen gebruiken het middel om de baanvakken 'onkruidvrij' te houden.

Na gebruik komt het pesticide volgens het waterwinbedrijf in grond- en oppervlaktewater terecht en ook in de Maas.

    • F.G. de Ruiter