Uni-Invest gaat weer emitteren

Om acquisities te financieren gaat het vastgoedfonds Uni-Invest begin 1994 nieuwe aandelen uitgeven. De directie wil minimaal 30 miljoen gulden en maximaal aan 100 miljoen binnenhalen.

Zojuist is Cominvest Nederland Groep overgenomen voor 70 miljoen gulden. Hierdoor is de onroerend-goedportefeuille van Uni-Invest gegroeid tot 600 miljoen gulden. Verdere expansie ligt in het verschiet. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 1994 opnieuw overnemingen zullen plaatsvinden.

De verdere afwerking van de overneming van Nevas en Nedufo loopt volgens plan met als einddoel een volledige juridische fusie per 31 december 1993. Op een fractie na heeft Uni-Invest alle aandelen in handen.

Uni-Invest verwacht dat door deze overnemingen, die hoge eenmalige kosten met zich meebrengen, het directe beleggingsresultaat wat achter zal blijven bij de verwachtingen. Dit bedroeg in het eerste halfjaar 6 miljoen gulden. Het totale beleggingsresultaat taxeert de directie op 8 à 10 procent.