Rodamco emitteert voor ƒ 175 mln

Rodamco, het internationale onroerend-goedfonds (beheerd vermogen 9 miljard gulden) van de Robeco-Groep, gaat voor 175 miljoen gulden 3 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. De stukken worden onderhands geplaatst bij enkele vooraanstaande Nederlandse institutionele beleggers, aldus Rodamco.

De 3 miljoen aandelen worden in de loop van volgende week uitgegeven tegen een koers van 57,50 gulden per stuk. Deze koers is 11 procent hoger dan de laatst bekendgemaakte intrinsieke waarde per aandeel van 51,78 gulden per 31 augustus jl en ongeveer 2 procent lager dan de gemiddelde beurskoers over de afgelopen weken van circa 58,50 gulden.

Doordat de uitgifte geschiedt tegen een hogere koers dan de intrinsieke waarde ontstaat een extra toeneming van het eigen vermogen met ruim 15 miljoen gulden. De directie deelt mede het voornemen te koesteren de opbrengsten van deze emissie te gebruiken voor een uitbreiding van de onroerend-goedbelangen in de divisie Rodamco Pacific, met name in Zuidoost-Azië.