Produkten UB Plasma ook in Nederland

ROTTERDAM, 5 NOV. Preparaten waarin 'grondstoffen' waren verwerkt van het Duitse bedrijf UB Plasma uit Koblenz, dat jarenlang bloedprodukten zou hebben geleverd die met het aidsvirus (HIV) waren besmet, blijken ook op de Nederlandse markt te zijn gekomen. Het gaat om Cytotect, een immunoglobuline, gericht tegen infecties door het zogeheten cytomegalovirus. Vooralsnog gaan experts ervan uit dat Cytotect niemand heeft kunnen besmetten met het aidsvirus.

Immunoglobulinen worden al sinds de jaren zestig gegeven als bescherming tegen bepaalde infecties. Zo zijn er immunoglobulinen tegen tetanus en hepatitis A en B. De preparaten bevatten anti-stoffen tegen micro-organismen, die het afweerapparaat van degene die ze krijgt toegediend een handje moeten helpen.

Citotect moet het immuunapparaat van de patiënt helpen bij het doden van het cytomegalovirus. Dat virus krijgt bij gezonde mensen geen kans, maar kan bij aidspatiënten, die een verzwakte afweer hebben, een zogeheten opportunistische infectie veroorzaken die tot blindheid leidt. Het immunoglobuline doodt het virus effectief. Het preparaat wordt ook gegeven aan patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en bij wie het afweerapparaat in verband met afstotingsverschijnselen opzettelijk is verzwakt.

Al in het begin van de jaren tachtig, toen aids net de kop opstak, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat immunoglobulinen, die worden gewonnen uit bloedplasma, besmet kunnen zijn met het aidsvirus. Dat is nooit het geval gebleken. HIV blijkt niet tegen de zuurgraad in de injectie- of infuusvloeistof bestand te zijn. Daarnaast blijkt ook de alcoholoplossing, die nodig is voor de produktie, dodelijk te zijn voor HIV.