Politieke partijen verplicht om giften openbaar te maken

DEN HAAG, 5 NOV. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft gisteravond in de Tweede Kamer aangekondigd op korte termijn met een wetsvoorstel te komen dat politieke partijen verplicht ontvangen giften openbaar te maken.

PvdA en D66 hadden daar eerder deze week tijdens de behandeling van de begroting binnenlandse zaken om gevraagd. Gisteravond schaarde ook de grootste regeringsfractie van het CDA zich achter die wens.

Door openbaarmaking kan volgens Dales duidelijkheid ontstaan over ongewenste belangenverstrengeling tussen politieke partijen enerzijds en instellingen en bedrijven anderzijds.

Dales zei overigens geen tegenstander te zijn van giften aan politieke partijen. “Iedere partij heeft wel enkele rijke leden. Die leden zijn veelal ook de laatste die de partijen graag kwijtraken. Daar wil ik ook niets aan doen”, aldus Dales. “Maar ik ben me ervan bewust dat er een afhankelijkheidspositie kan ontstaan.” Openbaarheid kan de partijen volgens Dales behoeden voor verdenkingen van die “afhankelijkheid”.

Een gedragscode voor ambtenaren en bestuurders, voorgesteld door Kamerlid De Cloe (PvdA), gaat Dales te ver. Integriteit van de openbare sector heeft volgens Dales de laatste tijd veel aandacht gekregen. Die veelheid kan volgens de minister de indruk wekken alsof het slecht gesteld is met de integriteit van het bestuur in Nederland.

“Wij kunnen ons echter prijzen met een integer openbaar bestuur. Maar we moeten ook zorgen dat dat bestuur integer blijft”, aldus Dales. Op advies van het ministerie van binnenlandse zaken zullen daarom gedragsregels worden opgesteld en aangescherpt. Bij die opstelling zullen de ambtenaren zelf betrokken worden.

Gisteravond werd bekend dat de Limburgse CDA-afgevaardigde Van der Linden uit het bestuur stapt van de CDA-Nolensstichting. Het televisieprogramma Den Haag Vandaag publiceerde een brief van Van der Linden waarin hij dat meedeelt aan partijvoorzitter Van Velzen. De Nolensstichting raakte onlangs in opspraak vanwege twijfelachtige banden met het bedrijfsleven.

Van Velzen heeft zich deze week publiekelijk geërgerd uitgelaten over de rol van Van der Linden. De partijvoorzitter vond dat Van der Linden niet juist zou hebben gehandeld door mee te werken aan het doorsluizen van geld van het bedrijfsleven naar het CDA in Limburg. Van der Linden toont zich uitermate geïrriteerd over de wijze waarop Van Velzen hem heeft laten vallen. “Bedroefd en ontdaan”, zo reageert de Limburger, die overigens deze week door het partijbestuur is geplaatst op een twaalfde plaats op de concept-kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen.

Van der Linden stelde dat als zijn integriteit “dreigt te worden aangetast” en hij niet langer wordt gedekt door zijn partijvoorzitter, het nut aan het bestuurslidmaatschap ontvalt. “Ik wens niet te worden aangesproken op mogelijke bemoeienis met gesjoemel”, aldus Van der Linden.