Pauselijke ridderorden voortaan ook voor vrouwen

UTRECHT, 5 NOV. Commandeur met Plak en Commandeur zonder Plak in de Pius-Orde. Het Groot Kruis, de Orde van H. Gregorius de Grote en de Orde van de H. Paus Sylvester. Deze pauselijke ridderorden zijn niet langer alleen voorbehouden aan mannen. Zij kunnen voortaan ook worden toegekend aan vrouwen die zich voor geloof en kerk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Dat heeft de nuntius, mgr. H. Lematre, desgevraagd meegedeeld aan het secretariaat van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Volgens “Een-twee-een”, het orgaan van de Nederlandse RK Kerk, werd het binnen de kerk steeds meer als probleem ervaren dat het ridderschap uitsluitend aan mannen was voorbehouden. Rome heeft zich herhaaldelijk over het probleem gebogen maar kwam niet tot een beslissing.

Die was stilzwijgend toch genomen. Dat bleek uit de Acta Apostolicae Sedis van 7 januari en 24 april 1992. Daarin werd melding gemaakt van de toekenning van het Groot Kruis in de Pius-Orde en het Groot Kruis van de Orde van de H. Gregorius aan vrouwen in Zweden en Oeganda.

Dit was aanleiding voor het secretariaat van de RK kerkprovicie om bij de nuntius om opheldering te vragen. Die liet onlangs weten dat ook aan vrouwen met grote verdiensten voor kerk en geloof die zichtbare kerkelijke waardering kan worden toegekend die door de geschiedenis heen alleen aan mannen was voorbehouden. Tot nu toe konden vrouwen alleen in aanmerking komen voor de pauselijke onderscheidingen Bene Merenti of Pro Ecclesia et Pontifice.

Doorgaans neemt de pastoor of het parochiebestuur het initiatief om iemand voor te dragen voor een kerkelijke onderscheiding. De bisschop van het desbetreffende bisom wordt vervolgens gevraagd de aanvraag te ondersteunen. Wanneer hem de kandidaat en de gevraagde onderscheiding passend vookomen stuurt de bisschop het verzoek door naar Rome.