Pas verschenen

Ischa Meijer Spitsuur in de hel Uitg. Prometheus, 210 blz., ƒ 24,90

Vierde verzameling avonturen en overpeinzingen van De Dikke Man. Evenals bovenvermelde bundel verschenen de hier bijeengebrachte verhaaltjes eerder in Het Parool.