Mr. P. van Vollenhoven wordt voorzitter van de ...

Mr. P. van Vollenhoven wordt voorzitter van de International Transportation Safety Association (ITSA), een samenwerkingsverband van de nationale transportongevallenraden van de Verenigde Staten, Canada, Zweden en de Nederlandse Spoorwegongevallenraad en Raad voor de Verkeersveiligheid. De ITSA stelt zich tot doel kennis en ervaring uit te wisselen die wordt opgedaan bij het onderzoeken van ernstige tranpsortongevallen.