Lubbers tegen kabinet met 'superministers'

DEN HAAG, 5 NOV. Premier Lubbers is tegen vorming van een kabinet waarin een aantal ministers meer te vertellen heeft dan andere kabinetsleden. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft er daarentegen geen moeite mee.

Wel ziet zij staatsrechtelijke bezwaren omdat in de Grondwet de gelijkheid van ministers is vastgelegd.

Dat bleek gistermiddag tijdens debat over vernieuwing van het staatsbestel. Een grote Kamermeerderheid van in ieder geval CDA, PvdA en VVD voelt wel wat voor een experiment met zogeheten projectministers die de eindverantwoordelijkheid krijgen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zo bleek tijdens de eerste termijn van het debat, afgelopen woensdag. Toen zei CDA-woordvoerder Mateman hierbij te denken aan criminaliteit- en fraudebestrijding, werkgelegenheid, vreemdelingenbeleid en infrastructuur. Lubbers bestreed dat “een nieuw coördinatiemechanisme in de vorm van een projectminister echt helpt”. Hij wees erop dat het kabinet nu ook al onderraden en ad hoc commissies kent die zich bezighouden met onderwerpen als bijvoorbeeld fraudebestrijding. “De huidige hoofdstructuur is goed.”

Dales vond de gedachte juist goed inpasbaar “zowel nu als in de komende jaren”. Overigens wees de minister erop dat het door de Kamer gewenste kabinet-nieuwe-stijl wel eens een wijziging van de Grondwet kan vergen en dus veel tijd kan kosten. CDA-woordvoerder Mateman meende echter dat de instelling van projectministers een kwestie is van afspraken maken tijdens de formatie-periode.

Premier Lubbers betoonde zich gistermiddag ook een voorstander van de formalisering van de door de commissie-Scheltema voorgestelde verzwaring van de bevoegdheden van de minister president. Hij moet als voorzitter van de ministerraad de mogelijkheid hebben onderwerpen op de agenda te plaatsen. Bovendien moet de premier, volgens Lubbers, de bevoegdheid krijgen impasses te doorbreken door “in of via de ministerraad gewoon een besluit te nemen omdat iets steeds maar in de la blijft liggen”.