Kamer vraagt Dales uitleg over opmerking topambtenaar Pont

DEN HAAG, 5 NOV. Minister Dales (binnenlandse zaken) moet zich dinsdag verantwoorden voor uitlatingen die haar topambtenaar Pont over de Tweede Kamer heeft gedaan. Het Tweede-Kamerlid Zijlstra (PvdA) zal de minister mondeling vragen afstand te nemen van verwijten die Pont de Tweede Kamer heeft gemaakt. Ook de andere fracties zijn daar verontwaardigd over.

Pont, directeur-generaal management en personeelsbeleid op het ministerie, betichtte de Kamer er gisteren in de Volkskrant van dat zij een fatsoenlijke reparatie van het 'WAO-gat' voor de ruim 800.000 ambtenaren blokkeert. Dit zou het gevolg zijn van de weigering van de Tweede Kamer nog dit jaar een wetsvoorstel af te handelen dat de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), in 1996, financieel voorbereidt. Dit voorstel moet per 1 januari 1994 ingaan, terwijl het pas 11 oktober naar de Tweede Kamer werd gezonden. Een regeling voor het invaliditeitspensioen (de WAO voor ambtenaren) is er een onderdeel van.

De Tweede Kamer wenst, tot ongenoegen van Pont, meer tijd te gebruiken voor de behandeling van het voorstel, waarmee miljarden guldens zijn gemoeid. Zijlstra noemde het vanochtend “hoogst ongepast dat een ambtenaar zich publiekelijk uitspreekt over procedures van de Tweede Kamer”. Volgens Pont, voorzitter van de commissie die de privatisering van het ABP heeft voorbereid, betreft het voorstel slechts een technische uitwerking van de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel. Een snelle procedure in het parlement zou volgens hem op haar plaats zijn. Dat de VVD eerst een hoorzitting wil met alle betrokkenen, deed Pont verzuchten: “Wat willen ze nu horen. Alles is al lang bekend.”

De Tweede Kamer vindt de uitlatingen van Pont ook feitelijk onjuist, omdat zij wel bereid is tot een noodwetje, waarmee onder meer de reparatie van het WAO-gat, en ook de betaling van premies voor pensioen en VUT, toch geregeld kan worden. Van een blokkade is dus geen sprake, meent de Kamer.

De Raad van State heeft over het wetsvoorstel van minister Dales negatief geadviseerd. De kritiek was onder meer dat zij te veel verschillende onderwerpen in één wet wilde regelen. Ook vond de raad het onjuist de behandeling van het voorstel in het parlement op deze manier “onder hoogspanning” te zetten. De Raad adviseerde de minister het wetsvoorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet heeft dit advies echter naast zich neergelegd.

De verzelfstandiging van het ABP gaat gepaard met een grondige wijziging van de rechtspositie van ambtenaren. Vanaf 1996 vallen zij, net als werknemers in het bedrijfsleven, onder de werknemersverzekeringen (zoals de Ziektewet, de WAO en de WW). De bedoeling is dat ambtenaren daarvoor al volgend jaar hogere premies gaan betalen, waarvoor zij als compensatie salarisverhoging krijgen.