Kamer verwerpt bezuiniging Ritzen

DEN HAAG, 5 NOV. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat bezuinigingen van 30 miljoen op de basisscholen onacceptabel zijn.

Het gaat de Kamer vooral om de kortingen op culturele vorming en schoolzwemmen. Tijdens het overleg tussen de Kamer en minister Ritzen over dit onderdeel van de onderwijsbegroting, gisteren, gaf de minister toe dat ook hij de bezuiniging op de basisscholen een zeer onprettige oplossing had gevonden. Ritzen heeft in zijn begroting voorgesteld de scholen minder geld te geven voor onder andere culturele vorming, schoolzwemmen en tuinonderhoud. De eerste twee voorstellen zijn voor de Kamer onaanvaardbaar. Bovendien vindt een meerderheid dat er eigenlijk meer geld uitgetrokken zou moeten worden voor de schooldirecties.