Justitië Italië stelt onderzoek in naar verontreinigd bloed

ROME, 5 NOV. De Italiaanse justitie is een onderzoek begonnen naar beschuldigingen dat tot 1991 bloed is gebruikt dat niet of onvoldoende was gecontroleerd op het aids-virus of hepatitis. Met smeergeld zou zijn geregeld dat dit bloed niet werd verboden.

De beschuldigingen zijn afkomstig van de linkse vakbond CGIL, die zich voor een groot deel baseert op rapporten van de associatie van hemofiliepatiënten. De bond heeft een dossier hierover overhandigd aan de Napolitaanse justitie, die het onderzoek naar corruptie in de gezondheidszorg leidt.

Hoofdverdachte in deze affaire is Duilio Poggiolini, de voormalig directeur-generaal op het ministerie van gezondheid onder wiens verantwoordelijkheid de toelating van medicijnen op de Italiaanse markt viel. De afgelopen weken is gebleken dat Poggiolini aan zijn twintig jaar op die post ongeveer 350 miljoen gulden heeft overgehouden, voor het grootste deel smeergeld van de farmaceutische industrie.

De vakbond heeft ook een lijst overhandigd van zestien schadelijke stoffen die door Poggiolini tegen betaling van smeergeld zouden zijn toegelaten op de Italiaanse markt. Deze stoffen zouden in een groot aantal medicijnen zitten. Met een beroep op het onderzoeksgeheim heeft de bond de namen van deze stoffen en de medicijnen waarin ze zitten, nog niet openbaar willen maken.

Na deze beschuldigingen heeft minister van gezondheid Maria Pia Garavaglia gistermiddag spoedoverleg gevoerd met een aantal medische deskundigen. Over de vermeende schadelijke medicijnen wilde de minister niets zeggen, omdat zij niet beschikt over de lijst van stoffen. In het communiqué dat na het overleg werd verspreid, staat over het besmette bloed, dat de controlemaatregelen in Italië in overeenstemming zijn met wat andere landen in de Europese gemeenschap doen. Het risico om bij een bloedtransfusie of via bloed-derivaten besmet te worden met aids of hepatitis, “is niet groter dan dat in andere Europese landen”, aldus de verklaring, waarbij de Italianen ongerust naar Frankrijk en Duitsland kijken.

Sinds 1987 worden bloed en bloedderivaten volgens de verklaring grondig getest. Maar volgens de associatie van hemofiliepatiënten zijn de bloedprodukten uit de jaren daarvoor nog lange tijd in omloop gebleven. Het ministerie van gezondheid heeft de termijn waarop al het niet-geteste bloed moest zijn vernietigd, steeds naar voren geschoven, uiteindelijk naar december 1992.

    • Marc Leijendekker