Hubert Lampo

Hubert Lampo: De wortels der verbeelding. Over het magisch-realisme. Uitg. Meulenhoff/Manteau. 112 blz. Prijs: ƒ 19,50.

Johan Vanhecke: Het Antwerpen van Hubert Lampo. Uitg. Meulenhoff/Manteau/AMVC. 98 blz. Prijs: ƒ 19,50.

De komst van Joachim Stiller (1961) is de beroemdste titel van Hubert Lampo. Het was deze roman waarin het magisch-realisme de kop op stak om de schrijver nooit meer te verlaten. In De wortels der verbeelding legt Lampo uit dat hij tijdens het schrijven van het boek sterke behoefte had aan een andere wereld, niet alleen vanwege de Koude Oorlog, maar ook vanwege persoonlijke troebelen. Dat Joachim Stiller Christus-achtige trekken vertoont, viel hem pas na voltooiing van de roman op. Hij schrijft deze ongemerkte verwerking van een zogeheten archetype toe aan het door Jung geïntroduceerde collectief onbewuste. Lampo behandelt allerlei aspecten van het magisch-realisme - een stroming die in de Nederlandstalige letteren alleen aansloeg bij hem en zijn oudere landgenoot Johan Daisne - aan de hand van zijn eigen werk, waarvan hij een onvermoeibaar exegeet is. Voor Lampo is het magisch-realisme meer dan een vlucht uit de realiteit of een literaire kunstgreep. Het is een levenshouding, het omvat “de ganse mens, wat het bewuste zowel als het onbewuste betreft.”

Veel van de romans van Lampo spelen zich af in zijn geboortestad Antwerpen. Door Johan Vanhecke, die vier Lampo-wandelroutes door Antwerpen uitzette, wordt hij zelfs een 'echte ambassadeur van de Scheldestad' genoemd. “We vervolgen onze weg langs de Meir, de centrale winkelstraat van Antwerpen”, zo luidt de instructie bij de eerste route. “Op nummer 65 is Leonidas gevestigd, waar Hans Aendenboom pralines gaat kopen voor Miranda.”

    • Janet Luis