Hoogovens wil nieuwe aandelen uitgeven

IJMUIDEN, 5 NOV. Hoogovens wil met een emissie van nieuwe aandelen ter waarde van 300 miljoen gulden het geslonken eigen vermogen versterken. Ir. M.C. van Veen, bestuursvoorzitter van het in financiële nood verkerende staalconcern, bevestigde daarmee gisteren tijdens een persbijeenkomst in Velsen al langer op de beurs circulerende geruchten.

Wat de uitgifteprijs van de aandelen zal zijn en welke bank de emissie zal begeleiden zal later deze maand worden bekend gemaakt. Aangenomen wordt dat Hoogovens hierover overleg zal plegen met huisbankier ABN Amro.

Van Veen liet voorts weten dat de staaldivisie van Hoogovens over de tweede helft van dit jaar weer een positief operationeel resultaat te zien geeft. In de eerste helft van 1993 leed de staalpoot van het bedrijf een verlies van 70 miljoen gulden. Over de tweede helft van 1992 werd in deze sector nog een verlies geleden van 158 miljoen gulden. Voor de aluminium-sector binnen Hoogovens is de situatie weinig veranderd ten opzichte van de eerste zes maanden dit jaar, waarin een verlies werd geboekt van 128 miljoen gulden.

Hoewel Van Veen geen indicatie wilde geven waarop het bedrijfsresultaat in 1993 zal uitkomen, heeft Hoogovens de stap van een aandelenemissie pas aangedurfd op een moment dat het volgens de bestuursvoorzitter iets beter gaat met het bedrijf. Een reeks van saneringen en kostenbesparingen heeft geleid tot een verbetering van het bedrijfsresultaat bij Hoogovens dat er volgens de voorzitter van de directie staal ir. A. van der Velden naar streeft tot de top drie staalbedrijven in Europa te behoren.

Voorzitter Van Veen bestreed daarbij dat zijn bedrijf in de greep van de banken is. Van het zogeheten stand by krediet van 1 miljard dat Hoogovens via de banken ter beschikking heeft is inmiddels 250 miljoen opgesoupeerd aan aflossing van obligatieleningen.

In de periode 1991 tot en met 1993 heeft Hoogovens een kostenbesparing gerealiseerd van ongeveer 700 miljoen gulden. Dit jaar leveren de bezuinigingen 450 miljoen op, 100 miljoen gulden meer dan was begroot.

De kostenbesparingen zijn wel ten koste gegaan van het aantal banen. Eind 1996 zullen bij Hoogovens in IJmuiden nog 8.600 mensen werken, tegenover 14.000 in 1991. Mede als gevolg van deze besparingen is er volgens Van Veen voldoende financiële ruimte om een begin te maken met de vermindering van de aanzienlijke schuldenlast.