Fors banenverlies door sanering Van Ommeren

ROTTERDAM, 5 NOV. Van Ommeren (tankopslag, transport en scheepvaart) gaat een aantal bedrijfsonderdelen reorganiseren. Hierbij zullen 218 banen moeten vervallen. Dat heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

De herstructurering zal volgens Van Ommeren gevolgen hebben voor de bedrijfsonderdelen tankopslag, binnentankvaart, agentuur en transport. Ook op het hoofdkantoor moet bezuinigd worden. Van Ommeren treft voor deze reorganisatie een voorziening van 45 miljoen gulden, die in het boekjaar 1993 wordt verantwoord. Het nettoresultaat over 1993 zal daarom dit jaar rond het nulpunt uitkomen. Vorig jaar boekte de onderneming een netto winst van 45,5 miljoen gulden.

Het verlies aan arbeidsplaatsen zal volgens Van Ommeren vooral plaatsvinden bij de ondersteunende diensten. De reorganisatie is verder bedoeld om de operationele kosten te drukken. Van Ommeren verwacht door deze maatregelen op jaarbasis twintig miljoen gulden te beparen. Op die manier kan volgens de onderneming de concurrentiepositie en de winstcapaciteit van de Nederlandse bedrijven worden verbeterd.

De meeste banen vervallen in de divisies tankopslag en binnentankvaart. Daar zullen 124 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Van Ommeren heeft eerder al laten weten dat de rentabiliteit bij de tankdivisie veel te laag ligt. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrijfsresultaat bij de tankopslag van het concern van 32,4 miljoen tot 13,6 miljoen gulden.

Een grote slag voor Van Ommeren was de recente beslissing van de Japanse rederij NYK (Nippon Yusen Kaisha) om de vertegenwoordiging in Noordwest-Europa niet langer bij Van Ommeren onder te brengen. Indirect heeft dit er volgens Van Ommeren toe geleid dat in de organisaties van het hoofdkantoor en het agentuur- en transportbedrijf 94 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Volgens de onderneming is de daadwerkelijke overdracht van de NYK-vertegenwoording niet in de herstructurering opgenomen. Bij deze vertegenwoordiging van 300 werknemers van Van Ommeren werkzaam, waarvan 65 in Nederland. Eind 1992 had Van Ommeren nog 4775 mensen in dienst.

Volgens Van Ommeren ondersteunt de gang van zaken in het derde kwartaal de verwachting, dat het bedrijfsresultaat over het tweede halfjaar aanzienlijk hoger zal uitkomen dan de 18,1 miljoen gulden in het eerste halfjaar. Deze verbetering is vooral te danken aan de tankopslagresultaten in Amerika en Azië en de gang van zaken in de droge-ladingscheepvaart. De resultaten van de zeetankvaart vertonen nog geen verbetering, maar in de loop van 1994 wordt hier een herstel verwacht. De resultaten bij tankopslag en binnentankvaart in Nederland blijven sterk bij 1992 achter.