Cohen voelt wel iets voor zwaardere studies HBO

EINDHOVEN, 5 NOV. Staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) staat positief tegenover het idee om aparte, verzwaarde opleidingen te creëren voor een beperkt aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs, het zogenaamde 'HBO-Plus'.

Voorwaarde is volgens de staatssecretaris wel dat de verzwaarde opleidingen “op een verstandige manier worden ingericht”. Invoering van zulke studies mag niet ten koste gaan van de kwaliteitsverbetering in het gehele hoger beroepsonderwijs. Versterking van de innovatieve waarde van de opleidingen moet over de hele breedte van het hoger beroepsonderwijs gebeuren en niet alleen in een 'HBO-Plus'-variant.

Cohen zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst op de Hogeschool Eindhoven. hij zal een werkgroep instellen van departement en hogescholen die rond 1 maart volgend jaar een advies moet uitbrengen over de versterking van het hoger beroepsonderwijs, waar het plan voor een 'HBO-Plus' deel van uitmaakt. Over dat plan valt volgens Cohen “zeker te praten”.

Met het plan, dat vorige week in deze krant uitlekte, wil de vereniging van hogescholen HBO-Raad komen tot een kwalitatieve versterking van het hoger beroepsonderwijs. Naar schatting tien tot vijftien procent van de studenten zou na het eerste jaar een verzwaarde studie krijgen, die opleidt voor innovatieve functies bij overheid en bedrijfsleven. Hogescholen zouden zo ook beter kunnen inspelen op nieuwe inzichten op de arbeidsmarkt.

De HBO-Raad speelt met het plan in op de wens van Cohen om leerwegen van uiteenlopend niveau mogelijk te maken. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994 stelt hij de universiteiten voor een onderscheid te maken tussen reguliere opleidingen en een 'excellente' leerweg.