Burger betaalt 650 gulden voor milieu

DEN HAAG, 5 NOV. In 1991 heeft elke Nederlander 650 gulden betaald aan milieukosten, tachtig gulden meer dan in 1990.

Eénderde van alle kosten bestaat uit heffingen voor riolering en zuivering van afvalwater. Dit blijkt uit vanmorgen verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale uitgaven voor het milieu in 1991 waren 9,8 miljard, een stijging van 15 procent vergeleken met het jaar ervoor. De stijging is het gevolg van de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan, waarin strengere milieu-eisen worden gesteld. De kosten van het ophalen en verwerken van gescheiden afval zijn met ruim 350 miljoen toegenomen. Ook is er in 1991 200 miljoen meer uitgegeven aan het saneren van verontreinigde grond.