Bijna verdubbeling kwartaalwinst BP

Het olieconcern British Petroleum (BP) heeft in het derde kwartaal van dit jaar een stuk beter gedraaid dan financiële deskundigen hadden voorzien.

BP maakte vandaag bekend dat de winst in het derde kwartaal is gestegen van 172 miljoen tot 332 miljoen pond sterling (933 miljoen gulden). Er was in financiële kringen een winst verwacht van tussen de 227 miljoen en 250 miljoen pond.

Het resultaat is exclusief belastingafdracht en bijzondere posten. Het is berekend aan de hand van vervangingswaarde, waarbij winst of verlies op de olievoorraden buiten beschouwing is gelaten. Op grond van de historische kostprijs, waarbij de veranderingen in de olieprijzen wel zijn meegerekend, steeg het kwartaalresultaat van 117 miljoen tot 205 miljoen pond (576 miljoen gulden). Ook dit bedrag viel veel hoger uit dan was verwacht.

De winst van BP werd onder meer positief beïnvloed door veranderingen in de belastingwetgeving. Zo is per 1 juli de heffing op de produktie in bestaande olievelden verlaagd van 75 tot 50 procent en die op de winning van olie in nieuwe velden werd afgeschaft. BP had enige tijd geleden voor de heffingen al geld opzij gezet. Die reserve is nu vrijgekomen.

Verder wist BP de winst op de verkoop van olie te vergroten door de koersstijging van de dollar. Olie wordt in dollars afgerekend en een duurdere dollar levert meer ponden sterling op. De daling van de olieprijzen werd daarmee gecompenseerd.