Akzo wordt met Nobel 'echt groot'

ROTTERDAM, 5 NOV. “Mijn collega's in de industrie herinner ik aan een helaas vergeten waarheid uit het verleden: de grandeur van de industriële bloeiperiode was gebouwd op vindingrijkheid en moed, en niet op een defensiviteit en achteloosheid.” Dat zei Akzo-topman jhr.mr. A. Loudon in augustus op een conferentie in Stavanger over de perspectieven voor het bedrijfsleven tot ver in de volgende eeuw.

Loudon bevond zich in Noorwegen, dichtbij de hoofdvestiging van het Zweedse Nobel Industrier, en wist toen natuurlijk al van de plannen voor samenwerking met dat bedrijf. Akzo, het grootste Nederlandse chemieconcern, is duidelijk op de expansietoer en heeft daarvoor met goede resultaten over het derde kwartaal van dit jaar ook een goede basis. “Wij zijn in deze barre tijden een witte raaf in de chemiesector. Al onze grote concurrenten hebben alleen maar problemen door overproduktie, aanbod van bulkprodukten uit Oost-Europa en lage produktprijzen, maar wij doen het redelijk. Een uitzonderlijke situatie”, zei een ervaren Akzo-medewerker vanochtend.

Akzo kon maandag nog melden dat in het derde kwartaal voor het eerst dit jaar een stijging van de netto winst (exclusief buitengewone lasten) was geboekt, waaraan alle sectoren behalve de groep vezels aan bijdroegen. Opmerkelijk is dat ook zijn chemiesector het goed doet. Dat komt vooral omdat Akzo gespecialiseerd is in fijnchemie, terwijl de grootste problemen in de bulkchemie optreden. Ook profiteert het concern van het herstel in de VS, waar het grote belangen heeft.

Akzo werkt onverminderd door aan ingrijpende herstructureringsmaatregelen die enkele jaren gelden in gang zijn gezet, en heeft onlangs een verlieslijdende fabriek voor tapijtvezelgarens aan de Amerikaanse concurrent Allied Signal verkocht. “Tegelijk besteden we veel aandacht aan het zoeken van samenwerkingsvormen met derden”, zei directielid Bergsma maandag, maar toen was het nog te vroeg om mededelingen te doen over de gesprekken met Nobel.

Aanstaande maandag geven Akzo en Nobel op persconferenties opening van zaken. Beide concerns houden de spanning er nog even in, ze delen nu nog niets mee. Ook de vakbonden worden nog niet geïnformeerd. Het nieuws van gisterochtend, de bevestiging door Akzo van berichten uit Zweden over de gesprekken met Nobel, kwam ook voor hen als een complete verrassing. De bonden hebben om spoedoverleg gevraagd, in verband met de personele gevolgen van de overname.

Financiële analisten rekenen op een fusie tussen Akzo en onderdelen van Nobel, maar gezien de omvang van de Akzo-activiteiten en de beurswaarde (drie- tot viermaal die van Nobel) komt het neer op een overname. Akzo zou betalen in aandelen of converteerbare obligaties, waardoor Nobel een belang in Akzo verwerft. Voor Akzo zit het voordeel van de overname vooral in versterking van marktaandelen op de terreinen coatings, verf, papierchemicaliën en farmaceutische produkten. In die sectoren is nog een aanzienlijke stijging van de vraag te verwachten.

Analist Peter Schouten van Credit Lyonnais Oyens & Van Eeghen verwacht niet dat de beide ondernemingen op korte termijn tot overeenstemming zullen komen. “Daarvoor zijn de problemen bij Nobel te groot”. Als de transactie doorgaat, verwacht hij een “ICI-achtige constructie”: Akzo fuseert met Nobel en zal dan vervolgens een aantal activiteiten afstoten.

Schouten vermoedt dat de contacten tussen Akzo en Nobel waarschjnlijk zijn ontstaan toen Akzo de papierchemicaliën overdeed aan Nobel. “Toen hebben ze wellicht gedacht dat Nobel een interessante partner kon zijn”. Akzo en Nobel krijgen samen 6,5 procent van de wereldmarkt voor verven en lakken, schat Schouten. Op het gebied van speciale chemicaliën krijgen de ondernemingen een gezamenlijke omzet van 16,3 miljard gulden. “Ze worden echt heel groot”.

Nobel is actief als toeleverancier van de papierindustrie. Akzo sluit hierop aan met produkten als chloor en peroxide. Volgens Schouten biedt de papiermarkt goede groeivooruitzichten: “Het is een goede tak van sport”.

Drs. W. Verstoep, analist van MeesPierson, vraagt zich af of de coatings van Nobel wel zo interessant voor Akzo zijn. Nobel heeft in deze sector laminaten (kunststof lagen op deuren, keukens en bureau's), produkten die voor Akzo vreemd zijn. Op het gebied van verven zou de combinatie van Akzo en Nobel volgens Verstoep “de grootste speler in Europa en misschien zelfs in de wereld kunnen worden”. Dat geldt ook voor de papierchemicaliën. Daar gaat het om de interessante markt voor polymeren, die in babyluiers en maandverband worden verwerkt. “Op deze manier kan Akzo zich in één klap in deze markt inkopen”, zegt Verstoep. In de sector farmaceutische produkten verwerft Akzo door samenwerking met Nobel een belang in de tandartsenmarkt met titaan-vullingen.