Wassenaar fel tegen plan woonwagenkamp

DEN HAAG, 4 NOV. De gemeente Wassenaar is fel tegen de plannen van Den Haag om op de grens van beide gemeenten een nieuw woonwagenkamp voor achttien wagens in te richten. Den Haag is van plan het woonwagenkamp aan te leggen langs het beoogde tracé van de Landscheidingsweg, ter hoogte van de wijk Mariahoeve. Een gedeelte van het woonwagenkamp zal op Wassenaars grondgebied komen te liggen. Het college van B en W van Wassenaar zal Den Haag binnenkort in een brief laten weten dat dit “onbespreekbaar” is.

Den Haag heeft, vooruitlopend op de goedkeuring van Wassenaar, voor 15 november al een informatie-avond voor bewoners van de buurt gepland. “Deze manier van communiceren verdient geen schoonheidsprijs”, zegt de woordvoerder van het Wassenaarse college van B en W. “We hadden hier beter eerst overleg kunnen voeren.”

Binnenkort zullen de colleges van beide gemeenten om de tafel gaan zitten om het probleem te bespreken. B en W van Wassenaar vinden het “uit den boze” dat Den Haag het woonwagenkamp heeft gepland in de groenbuffer tussen beide gemeenten. Het college vreest dat na de komst van het woonwagenkamp de volgende stap van Den Haag zal zijn om tot bebouwing over te gaan. Bovendien voldoet Wassenaar met 15 standplaatsen al aan de landelijke normen voor het huisvesten van woonwagenbewoners, aldus de woordvoerder van het college. “Het laatste woord is hierover nog niet gesproken”, zo zei liet hij vanmorgen weten.

De woonwagenbewoners die naar de Landscheidingsweg zullen verhuizen zijn afkomstig van een kamp bij de Viaductweg, niet ver van het station Hollands Spoor. Daar is op dit moment een locatie met ongeveer negentig huishoudens. Volgens de gemeente Den Haag is de situatie ter plaatse niet meer verantwoord. “Het terrein is overvol en er bestaat brandgevaar”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Omdat het aantal standplaatsen aan de Viaductweg moet worden teruggebracht tot 18 heeft Den Haag, naast de beoogde locatie bij Wassenaar, nog vier andere plaatsen in de stad aangewezen, onder meer bij Kijkduin.