VN accepteren aanbod Nederland om brigade naar Bosnië te sturen

DEN HAAG, 4 NOV. Het elfde bataljon van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen zal begin volgend jaar naar Bosnië vertrekken als het kabinet daartoe besluit en de Kamer er mee akkoord gaat. Secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties heeft gisteren ingestemd met een Nederlands aanbod dat minister Ter Beek van Defensie begin september in New York heeft gedaan.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe Nederlandse missie, waardoor het totale aantal Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië op 2100 komt (verbindings-, transport-, staf-, en logistieke eenheden). De Partij van de Arbeid heeft reserves over de nieuwe Nederlandse inzet en wil van de regering precies weten welke taak het met genie-eenheden versterkte Nederlandse luchtmobiele bataljon, dat zonder helikopters moet vertrekken maar wel extra pantser bescherming ter beschikking heeft, in Bosnië krijgt.

Samen met eenheden uit Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Jordanië en Maleisië zullen de 1100 Nederlanders worden ingezet voor het beschermen van de door de VN aangewezen zes 'veilige gebieden' voor de Moslim bevolking in Bosnië. De Verenigde Naties wil daarvoor 7500 militairen inzetten. Niet duidelijk is of de internationale troepenmacht geweld met geweld mag beantwoorden en ook gewapenderhand voorzorgen mag nemen dat die zes gebieden ook veilig blijven. Op den duur kan de nieuwe Nederlandse eenheid ook deel uit gaan maken van een 50.000 man sterke troepenmacht, die de NAVO voorbereid, om op een vredesregeling in Bosnië toe te zien. Maar die regeling is er nog niet.

Volgende week vertrekt minister Ter Beek naar het voormalige Joegoslavië om te zien wat de condities zijn waaronder het bataljon in Bosnië moet werken. De commandant van het Belgisch-Nederlandse transportbataljon, luitenant kolonel P. Schipper, verklaarde gisteren bij terugkeer uit Bosnië dat zijn chauffeurs soms totaal onverwacht in gevaarlijke zones terecht komen. Schipper klaagde dat Nederlandse militairen in Bosnië zich enigszins in de steek voelen gelaten door de publieke opinie in Nederland. “Als er een F-16 overvliegt om het luchtruim boven Bosnië vrij te houden van militair verkeer dan zeggen onze jongens op de grond: kijk daar heb je er weer zo een die alle aandacht krijgt in Nederland terwijl wij hier ter plekke het werk moeten doen om de hulpgoederen bij de mensen af te leveren.”

Het elfde bataljon van de Luchtmobiele Brigade, dat geheel uit beroepsmilitairen bestaat, is al in mei aangewezen voor een VN-taak. Als de Nederlandse opdracht in Cambodja langer had geduurd, dan was het bataljon daarheen gestuurd om de mariniers te vervangen. Sinds september ondergaan de militairen uit Schaarsbergen een extra training voor uitzending naar Bosnië. Samen met Amerikanen oefenen zij in Duitsland op de taken in Bosnië, zoals het doorzoeken van voertuigen, aanhouden van verdachte transporten, het vrij houden van wegen en voorzorgen voor guerilla-acties. Ook het derde mariniersbataljon heeft die opleiding voor het vertrek naar Cambodja gevolgd.