VAKBONDEN

Hans Ferrée stelt vakbonden op één lijn met “omroepen, adverteerders, pornografen en standwerkers” die de mensen méér en méér beloven en hen een “nu nog bruiner hersenspoeling” geven (NRC Handelsblad, 27 oktober). Ook zouden vakbondsleiders (naast bureaucraten en ook het bedrijfsleven) het streven naar eigen normen en waarden van minder en kritischer consumeren ontmoedigen.

Een vakbondslid betaalt jaarlijks een aardig bedrag aan contributie en kan daar, in onze vrije contractsamenleving een wederdienst voor kopen. Tot verbazing van buitenlandse waarnemers leveren Nederlandse vakbonden niettegenstaande dit contract sedert lang een terughoudend loonbeleid. Recentelijk is (opnieuw) een nullijn aangekondigd (voor het CNV bij monde van Westerlaken die enkele maanden terug een nullijn voor vijf jaar als mogelijkheid zag) of er wordt (weer) voorrang gegeven aan werk boven loon (FNV).

    • Bert van Hees