Trust: obligatiehouder Daf kan toch geld terugkrijgen

AMSTERDAM, 4 NOV. De obligatiehouders van het failliete DAF kunnen wellicht nog een aanzienlijk deel van hun belegde gelden terugkrijgen. Volgens de Nederlandsche Trust-Maatschappij (NTM), die de belangen van de obligatiehouders behartigt, kan de trustakte zo uitgelegd worden dat de obligatiehouders ook recht hebben op zekerheden van de dochters van DAF NV. In dat geval kunnen de obligatiehouders in totaal circa 119 miljoen gulden terugkrijgen.

De NTM is er de afgelopen maanden door obligatiehouders, verenigd door de Amerikaan Gary Klesch, van beschuldigd hun belangen niet goed te hebben verdedigd. Vanmorgen maakte de NTM bekend stappen te hebben ondernomen. Al eerder was bekend dat de NTM eind mei via de rechter beslag liet leggen op bezittingen en rechten van de stichting Ofasec, waarin crediteuren als ABN Amro en andere banken de zekerheden van DAF NV hadden laten onderbrengen. Dit beslag is vorige week opgeheven, in ruil voor een door ABN Amro afgegeven bankgarantie van 70,528 miljoen gulden. Daarnaast is volgens de NTM afgesproken dat 17 procent van de zekerheden van Ofasec, te weten een aandelenpakket in DAF Trucks (de 'nieuwe' DAF) van nominaal 45 miljoen gulden plus een vordering op DAF Trucks van eveneens 45 miljoen gulden, voor de NTM is gereserveerd.

De NTM denkt de uitkeringen voor de obligatiehouders binnen te kunnen halen op grond van een artikel in de trustakte dat stelt dat door de onderneming (DAF NV èn de dochtermaatschappijen) te verstrekken zekerheden ook aan de obligatiehouders ten goede dienen te komen. Functionarissen van ABN Amro verklaarden eerder dat de obligatiehouders alleen rechten konden laten gelden tegenover DAF NV en niet tegenover de dochtermaatschappijen.