Ruslands regio's nog niet achter grondwet

MOSKOU, 4 NOV. De leiders van Ruslands republieken en regio's hebben gisteren geweigerd de door president Jeltsin opgestelde ontwerp-grondwet goed te keuren. Wel stemden ze in met de vorming van een commissie die de geschilpunten moet bespreken. Verder is gisteren duidelijk geworden dat Jeltsin niets meer voelt voor vervroegde presidentsverkiezingen, volgend jaar juni.

De weigering van de leiders van de 21 republieken en de 67 regio's is een ernstige tegenslag voor Jeltsin. Op 12 december, als de Russen een nieuw parlement kiezen, moeten ze zich volgens het plan van Jeltsin ook over de nieuwe grondwet uitspreken.

Volgens Jeltsins kabinetschef Sergej Filatov kon over vier controversiële punten geen overeenstemming worden bereikt. Het eerste betreft de vraag of ministers en gouverneurs van regio's zich kandidaat mogen stellen voor het parlement, wat nu niet kan. Het tweede is de juridische status van de regio's en de republieken. Volgens de ontwerp-grondwet krijgen de regio's dezelfde status als de provincies. Filatov zei gisteren dat de republieken vrezen dat dat neerkomt op een uitholling van hun bevoegdheden, terwijl de regio's vrezen dat er ongelijkheden blijven bestaan. De andere geschilpunten betreffen het weghalen van elke verwijzing naar de 'soevereiniteit' van de republieken en de vraag hoe het Federatieverdrag, waarin de bevoegdheden van de republieken en regio's en die van het centrum zijn neergelegd, in de grondwet wordt ondergebracht.

Hoewel de tekst van de ontwerp-grondwet nog niet is gepubliceerd, blijkt daaruit volgens niet nader geïdentificeerde woordvoerders dat Jeltsin zijn ambtstermijn, die tot 1996 loopt, wil volmaken. Een van zijn adviseurs zei dat Jeltsin vervroegde presidentsverkiezingen zal verhinderen “als hij het gevoel heeft dat dit niet in strijd is met eerdere verklaringen”. (Reuter, AP, AFP)