ROLAND BARTHES

Tijdens zijn bespreking van het nummer dat Magazine Littéraire onlangs aan Roland Barthes heeft gewijd over het eerste deel van zijn Oeuvres Complètes, merkt Bastiaan Bommeljé hierover op: “De eerlijkheid gebied (sic) te zeggen dat veel (...) van zijn boeken nauwelijks te lezen zijn, en hij zelf buiten de kring van zijn vakgenoten bijkans is vergeten” (NRC Handelsblad, 26 oktober).

Dit is wel een erg grove karakterisering. Van een recensent van literaire tijdschriften zou men anders mogen verwachten. Had Bommeljé de moeite genomen enkele van de artikelen uit dit tijdschrift ook daadwerkelijk te lezen, dan had hij kunnen weten dat er ook buiten de kring van vakgenoten liefhebbers van Barthes zijn. De uitgave van het verzameld werk, dat veel ongepubliceerd materiaal bevat, bevestigt nogmaals dat Barthes steeds minder als “semioticus en structuralist” en steeds meer als een nog steeds actueel schrijver en essayist wordt beschouwd.

    • Mart Grisel