PvdA: asielzoeker uit 'veilig land' snel uitwijzen

DEN HAAG, 4 NOV. Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en D66 ondersteunt het voorstel van Kamerlid M. van Traa van de PvdA om kansloze asielzoekers uit zogeheten veilige landen, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije, via verkorte procedures sneller naar huis te sturen.

“Er zitten teveel kansloze gevallen in asielprocedures die zeggen dat ze vakantie zitten te houden”, aldus Van Traa. “Die kansloze gevallen moeten sneller worden afgehandeld. Nu wordt soms gemiddeld een dag besteed aan het verhoren. Ik zou zeggen: gemiddeld twee uur. Die mensen moeten terug”. Van Traa meent dat daarvoor meer rechters moeten worden ingeschakeld. Zij moeten aan de betreffende groep asielzoekers duidelijk maken dat “we uw plek voor iemand anders kunnen gebruiken”.

VVD-specialist J.K. Wiebenga wijst er op dat het voorstel van Van Traa minder ver gaat dat de plannen die staatsecretaris Kosto in voorbereiding heeft. Deze wil het zoeken van asiel voor mensen uit de genoemde landen onmogelijk maken, aldus Wiebenga. Het Kamerlid ziet het voorstel van Van Traa dan ook als een manoeuvre om Kosto de pas af te snijden. “De stap van de PvdA is nodig maar te laat en onvoldoende”, zegt het Kamerlid. Hoewel de VVD het plan van Van Traa als bijdrage aan de beperking van de toestroom van asielzoekers steunt, geven de liberalen de voorkeur aan de nog strengere aanpak van Kosto.

Het is de echter de vraag of het plan van Kosto veel afwijkt van de aanpak van Van Traa. Een woorvoerder van Justitie wijst erop dat Kosto asielzoekers uit veilige landen nog steeds binnen wil laten om ze in elk geval “hun verhaal te laten vertellen”. Bovendien kunnen ze op grond van 'bijzondere omstandigheden' nog steeds recht hebben op asiel in Nederland.

Het CDA beschouwt het voorstel van Van Traa als een belangrijke ommezwaai in de PvdA, die door de christen-democraten wordt verwelkomd. D66 wijst bij monde van vice-fractievoorzitter G.J. Wolffensperger, “het veilige landenconcept niet af.” Dit is een stap waarmee afstand wordt genomen van het principe dat elk geval individueel moet worden bekeken, aldus Wolffensperger. Zolang hij niet de verschillen tussen de plannen van Kosto en Van Traa kent, wil hij niet zeggen welke aanpak de voorkeur van D66 heeft.

Een woordvoerder van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, wijst het 'veilige landenconcept' af. “Wij willen dat elke aanvraag individueel wordt beoordeeld.” Bovendien vraagt zij zich af wat een veilig land is. “Van het ene moment op het andere kan de vlam in de pan slaan, zoals in Burundi.”

De stichting Vluchtelingenwerk steunt het streven van Van Traa naar bekorting van de procedure, maar vraagt zich wel af hoe dat kan zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Bovendien wijst Vluchtelingenwerk erop dat er nauwelijks asielzoekers uit veilige landen naar Nederland komen.