Procedurefouten: vrijspraak voor Wilfried Nelissen

BRUSSEL, 4 NOV. De amfetamine, die in het plasje van Wilfried Nelissen werd gevonden na de Scheldeprijs van 21 april, heeft niet tot een veroordeling geleid. De disciplinaire Kommissie van de Waalse Gemeenschap sprak dezer dagen de Belgische wielrenner vrij, omdat bij de controle fouten zijn gemaakt. Nelissen kreeg niet de gelegenheid een contra-expertise aan te vragen bij een door hemzelf gekozen laboratorium. De Belgische wielerbond had Nelissen in afwachting van het vonnis van de overheid een voorwaardelijke schorsing van zes maanden opgelegd.