Oude Egyptenaren kenden ook al zijde

Eigenlijk was het de bedoeling om eens goed naar de chemische structuur van het haar van een Egyptische mummie uit de XXIe Dynastie te kijken. Maar tot zijn stomme verbazing trof chemicus Gert Lubec van de Universiteit van Wenen onder zijn microscoop temidden van de mummieharen een streng zijde aan. Als deze waarneming klopt zou dat kunnen betekenen, dat de zijde zeker duizend jaar eerder vanuit China naar het westen is gekomen dan tot nog toe werd gedacht.

De Egyptische vrouw, waarvan Lubec onder zijn scanning electronen microscoop het haar wilde onderzoeken, moet omstreeks 1000 voor Christus hebben geleefd.

Volgens zijdespecialsiten gaat het om een belangwekkende ontdekking. Zij breken zich het hoofd over de vraag hoe deze draden in Egypte terechtgekomen kunnen zijn. De Chinezen zijn zeker 4000 jaar geleden met het kweken van zijderupsen begonnen. Ze trachtten echter het procédé geheim te houden. Zijde, rupsen en zijdetechnologie werden maar mondjesmaat geëxporteerd. Volgens zijde-expert Irene Good van de Universiteit van Pennsylvania, die de fragmenten wil analyseren, is het denkbaar dat volkeren uit het grensgebied wat zijde naar het Westen hebben gesmokkeld. (National Geographic, nov. '93)