Notarissen gedupeerd met safeloket

BRUSSEL, 3 NOV. Uit Belgische safeloketten zijn door een oplichter tientallen miljoenen D-mark gestolen. Slachtoffers zijn Duitse notarissen die geld belegden bij de zogeheten European Overseas Finance Company, een Canadese onderneming uit Liechtenstein die sinds 1991 beleggers wonderbaarlijk hoge rendementen beloofde tegen ogenschijnlijk ijzersterke garanties.

De garantie was gelegen in een 'toneelstukje' dat in aanwezigheid van de klant werd opgevoerd in de safeloket-ruimtes van een drietal Belgische banken. De oplichters legden onder de ogen van de belegger, in ruil voor diens lening, een borg-bedrag in een gezamenlijk gehuurd safeloket. Dat bedrag was alvast vermeerderd met het beloofde rendement. Wie een ton stortte kon dus zien hoe er alvast 110.000 D-mark werd klaar gelegd. De beleggers, meestal Duitse notarissen of advocaten, kregen de sleutel mee. Regelmatig werden er bedragen tot 5 miljoen mark op deze manier belegd. De vertegenwoordiger van de EOFC behield de code die bij de sleutel hoorde, maar gaf een kopie daarvan in bewaring bij een Belgische notaris. Een kluis en twee notarissen pasten dus op de borgsom, zo leek het.

De zwendel werd deze week onthuld in Der Spiegel en heeft voor grote opschudding gezorgd in de Belgische bankwereld, die door de Duitse notarissen verantwoordelijk wordt gesteld.

Met het ingelegde geld, zo werd de beleggers verteld, dreef de maatschappij handel met China in medicijnen waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. De twee zakenlieden, Carl Holzer en en Ulrich Hustert, zorgden aanvankelijk inderdaad voor de beloofde rendementen van tien tot vijftien procent, waardoor hun bedrijf onder vermogende Duitsers grote belangstelling kreeg. Vermoedelijk betaalden zij de ene belegger echter met het geld van de ander. Volgens het Duitse weekblad wist Holzer ten slotte met duplicaat-sleutels alle kluisjes te legen. Hij is sindsdien spoorloos. De Duitse notaris Türnau uit Gütersloh pleegde zelfmoord, kort nadat hij ontdekte dat de code niet werkte en de kluis leeg was. Hij alleen was al ruim 16 miljoen mark kwijt.

Het ging om kluizen in kantoren van de Kredietbank, het Gemeentekrediet en de ASLK in Brussel en Antwerpen. Bij Belgische banken worden geen registers bijgehouden van de bezoekers van de safeloket-ruimte. De Belgische banken zeggen dat ze geen partij zijn in de contracten die kluishuurders onderling sluiten over de sleutel en de code. Zij merken ook op dat geen van de safeloketten sporen van braak vertoont; de inbraakverzekering kan dus niet worden ingeroepen.

De Belgische federatie van notarissen zegt dat hun Duitse collega's de wettelijke regels over de bewaring van fondsen en effecten overtraden. Zij mogen alleen geld beleggen op een speciale rekening bij een Duitse bank en effecten alleen deponeren in een kluis waar uitsluitend zij toegang tot hebben.

    • Folkert Jensma