New York en San Francisco blijven achter in herstel VS

NEW YORK, 4 NOV. De economische activiteit in de Verenigde Staten neemt langzaam toe. Uitzonderingen vormen nog de regio's New York en San Francisco. Dat zegt de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, in haar gisteren verschenen 'beige boek', een rapport dat elke zes weken uitkomt.

De VS zijn opgedeeld in twaalf Fed-districten die elk afzonderlijk rapport opmaken over de economische toestand in hun regio. Gunstig waren de stijging van de consumentenbestedingen in de meeste gebieden, alsmede een toename van de industriële produktie. Ook het toerisme groeide.

De particuliere huizenmarkt vertoonde meer activiteit en hier en daar liet het commerciële onroerend goed ook een verbetering zien. Consumentenprijzen waren constant, maar prijsstijgingen waren er wel voor bouwmaterialen en halffabrikaten.

De consumentenverkoop was duidelijk hoger in de meeste districten. Sterke vraag was er naar auto's waardoor bij veel dealers zelfs lange levertijden ontstaan. Voor zover nu te overzien is, zullen de feestdagen niet dezelfde verkoopstijging in de VS te zien geven als vorig jaar.

Het Fed-rapport, waarin gegevens zijn verwerkt tot vorige week dinsdag, bevestigt dat het Amerikaanse herstel wat steviger is dan voorheen. Economische cijfers over oktober en bedrijfsresultaten over het derde kwartaal geven een gunstig beeld. De markten reageren op de berichten met hogere rentes in de kredietmarkten en in het algemene hogere koersen op de aandelenmarkten.

De twee gebieden waar het Amerikaans herstel minder snel verloopt zijn de oostkust in en om New York City en grote delen van Californië. De onroerend-goedmarkt is nog slecht. Op Long Island bij New York City nam de hoeveelheid leegstaande kantoorruimte bijvoorbeeld toe, al liet de particuliere sector een verbetering zien. New York had minder werkzoekenden, maar voornamelijk doordat minder mensen zich lieten registreren. De werkgelegenheid nam niet toe. In New Jersey steeg de werkloosheid van 7,1 naar 7,7 procent.

In Californië heeft de economische situatie nog te lijden onder het sluiten van fabrieken die materieel voor het leger en voor de lucht- en ruimtevaart produceerden. Opvallend is dat intussen wel de consumentenbestedingen zijn gestegen. Slecht gaat het nog in de onroerendgoed-sector in de staat. De vraag naar leningen is nog zeer laag en bij banken vallen ontslagen door toenemende consolidatie.

    • Lucas Ligtenberg