MUSSERT OF MOSKOU

In het artikel 'Echtpaar Romein gevangen tussen zelfbeeld en onbegrip' (NRC Handelsblad, 29 oktober) van redacteur Anneke Visser, staat de zin: “Het echtpaar wilde niet kiezen tussen Mussert en Moskou”.

Uit de plaatsing van de zinsnede, tussen twee citaten van mij in, zou de lezer - ten onrechte - kunnen denken dat die, of strekking daarvan, voortvloeit uit mijn studie over het tijdschrift De Nieuwe Stem. Ieder die weet dat Romein een uitgesproken anti-fascist was, zal dus mij deze fout aanrekenen. Ik heb echter in mijn lezing ruimschoots uitgelegd dat de Romeins, en de mensen rondom hen, zeer radicaal stelling namen tegen het fascisme, en geen keuze wilden maken in de Koude Oorlog, maar kozen vóór een vredelievende Derde Weg van depolarisatie. Het was deze weigering om te kiezen voor of tegen een der koude-oorlogspartijen, die hen het kortzichtige predikaat 'fellow-travellers' opleverde.

    • Drs. A.W. Faber