Lubbers: sociaal zijn vraagt een harde hand

PAG.7 INTERVIEW LUBBERS

DEN HAAG, 4 NOV. Premier Lubbers vindt dat Nederland strenger moet zijn bij de toelating van asielzoekers. “Als je echt sociaal rechtvaardig wilt zijn moet je hard zijn, moet je een krachtig beleid voeren”, zegt hij in een gesprek met deze krant. “Je moet strenger zijn bij het toelaten, juist om sociaal te zijn.”

Lubbers vindt de uitspraken van burgemeester Gruijters van Lelystad “niet origineel”. Hij vindt het echter “pijnlijk” dat Gruijters iets moet zeggen voordat de mensen een beetje door elkaar worden geschud. Volgens Lubbers moet de Eerste Kamer de nieuwe vreemdelingenwet snel aannemen om de toestroom van asielzoekers te kunnen beperken. “De echte vluchteling is hier altijd welkom maar dat kun je alleen volhouden als de niet-echte vluchteling niet welkom is. Om dat probleem te onderkennen heb ik geen uitspraak van Gruijters nodig.”

D66, de partij van Gruijters, heeft zich in de Tweede Kamer gekeerd tegen de nieuwe vreemdelingenwet. “Ik denk dan: Hans Gruijters, schrijf een brief aan Hans van Mierlo om te helpen de nodige wetgeving door de Kamers te krijgen”, aldus Lubbers. “De beste actie van de politiek leider van D66 zou dus niet een abstracte discusie zijn maar het bevorderen dat die wet door de Eerste Kamer komt. Je kunt niet volstaan met te zeggen: wij zijn des te betere Democraten en bewakers van principiële rechten. Dat is mooi, maar je moet wel besluiten nemen”.

Lubbers neemt pogingen tot infiltratie van de georganiseerde misdaad in de politiek “ernstig”, maar waarschuwt tegen een 'McCarthyisme' in Nederland. “Er zijn voldoende veiligheidskleppen, en partijen moeten hun gezond verstand gebruiken.” Volgens hem mag niet het beeld ontstaan dat “de hele politiek in Nederland” is geïnfiltreerd. “Nederland wordt door andere landen gezien als een eiland van deugdzaamheid, een relatief schoon land. Dat moeten we zo houden.”