Kamer: vijftig miljoen extra voor gemeenten

DEN HAAG, 4 NOV. De zogeheten werkgelegenheidsimpuls van vijftig miljoen gulden, bedoeld voor zestien 'knooppuntsteden', moet volgens afspraak aan die gemeenten worden uitgekeerd. De Tweede Kamer vindt het in meerderheid onjuist dat het rijk deze afspraak niet nakomt.

Dat bleek gistermiddag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van binnenlandse zaken in de Tweede Kamer. PvdA-afgevaardigde De Cloe constateerde dat het eerder aan de VNG toegezegde bedrag van vijftig miljoen, bedoeld voor werkgelegenheid, “er gewoon niet is”. “Dat vindt de PvdA-fractie vreemd”, aldus De Cloe. Hij deed het kabinet de suggestie aan de hand de werkgelegenheidsimpuls alsnog onder te brengen in het fonds economische structuurversterking. Ook CDA-woordvoerster Van der Hoeven bekritiseerde minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta op dit punt.

Tijdens de eerste termijn van het debat gistermiddag bleek verder dat PvdA en D66 willen dat politieke partijen in de toekomst hun financiën openbaar maken. Volgens De Cloe is een cultuur van openheid bij bestuurders, bij ambtenaren maar ook bij politieke partijen een voorwaarde voor een integer bestuur. De VVD vindt dat als er sprake is van inbreuk op de integriteit in de politiek, dat de verantwoording van de partijen zelf is. De Cloe wees op uitlatingen van minister Hirsch Ballin (justitie) in het Brabants Dagblad van 19 oktober, waarin deze zegt: “Als politieke partij moet je elke schijn van associatie met het voor-wat-hoort-wat-systeem van giften vermijden”. “Is het openbaar maken van de financiën van een politieke partijen dan niet het eerste speerpunt dat gerealiseerd moet worden?”, vroeg De Cloe minister Dales.

D66-woordvoerster Scheltema vindt eveneens dat de financiën van politieke partijen openbaar moeten worden. De politieke zuiverheid wordt volgens Scheltema geschaad door bij voorbeeld berichtgeving over versluierde subsidiëring van het CDA in Limburg door stichtingen zoals de Nolens en Civitas.