Inval Blokker gevolg van 'Duitse kentekens' op terrein

AMSTERDAM, 4 NOV. De auto's van Duitse monteurs in dienst van een Nederlands installatiebedrijf hebben de inval uitgelokt in het distributiecentrum van de firma Blokker in Geldermalsen, maart vorig jaar. Dat blijkt uit een brief die oud-burgemeester Baris van Geldermalsen aan de firma heeft gestuurd.

Het centrum werd op 23 maart vorig jaar afgesloten door zo'n 110 man politie met honden, ondersteund door een helikopter. 'Twintig à dertig' illegale werknemers hadden politie en Sociale Zaken verwacht aan te treffen. Tachtig mensen van wie de politie vermoedde dat ze zonder vergunning werkten, werden opgesloten in het gemeentehuis. Uiteindelijk bleken twee mensen illegaal te werken en één van hen had dermate goed vervalste papieren dat het de dienst inspectie arbeidsverhoudingen (DIA) van het ministerie weken heeft gekost om uit te vinden dàt hij illegaal was.

“Op het moment dat besloten werd om tot de controle over te gaan, bestond er een stellig vermoeden dat er bij de Blokker-vestiging te Geldermalsen personen werkzaam waren, die de arbeid zonder vereiste vergunning verrichten”, zo schreef de burgemeester de dag na de raadsvergadering over deze kwestie, op 22 april vorig jaar. “Dit vermoeden was gebaseerd op de herhaaldelijke observaties door de D.I.A. en de politie. Geconstateerd werd dat er zich gedurende de bedrijfswerktijden op het bedrijfsperceel auto's met Oost-Duitse en Poolse kentekens bevonden. De D.I.A. en de politie waren bekend met het feit dat er aan mensen met deze nationaliteit geen werkvergunningen waren afgegeven.” (cursivering van burgemeester)

Algemeen-directeur J. Blokker van de firma heeft zich indertijd het hoofd gebroken over deze informatie: “Wij hadden geen Polen of Duitsers in dienst.” Uiteindelijk bleek dat de auto's van Duitse monteurs waren, die in het splinternieuwe distributiecentrum het interne transport installeerden. Zij werkten in dienst van Van der Lande industries in Veghel. Politie noch ambtenaren van de DIA hebben de monteurs ooit om hun papieren gevraagd of onderzocht wat ze op het terrein kwamen doen.

De werknemers die na de inval uitgebreid werden onderzocht, waren zonder uitzondering kleurlingen; de Duitse monteurs, die ook op die dag in het centrum aan het werk waren, is niet naar hun papieren gevraagd. Zij konden met de andere blanken het terrein ongehinderd verlaten.

Eergisteren maakten de gemeente en de staat der Nederlanden bekend dat zij met Blokker bv een schadevergoeding van 225.000 gulden zijn overeengekomen. Er zijn nog onderhandelingen gaande tussen de staat en de gemeente enerzijds en 35 werknemers van Blokker anderszijds.

Daarnaast hebben de staat en Geldermalsen zich verplicht een communiqué uit te geven, waarin zij de schade voor Blokkers reputatie zeggen te betreuren. “Achteraf gezien”, zo luidt de verklaring, is “gebaseerd op te weinig onderzoek en te geringe informatie besloten tot een omvangrijke werkplekcontrole bij Blokker B.V.” Directeur Blokker: “Over die tekst is maandenlang onderhandeld.”

Blokker voelde zich in het bijzonder gegriefd door uitlatingen van ex-burgemeester Baris van Geldermalsen, die, nadat het povere resultaat van de inval bekend werd, sprak van 'een momentopname' en niet wilde uitsluiten dat het bedrijf wel degelijk regelmatig illegalen in dienst had. Baris is in juni dit jaar vervroegd uitgetreden. Volgens een woordvoerder van de gemeente houdt dat geen enkel verband met de zaak-Blokker. Bij Blokker weten ze het niet zo zeker: “Pas na zijn vertrek zijn we tot een akkoord gekomen”, aldus de directeur.

    • Bas Blokker