Grafiek: Een werkende vrouw heeft in Nederland ...

Grafiek: Een werkende vrouw heeft in Nederland wettelijk recht op zestien weken zwangerschapsverlof, beduidend minder dan in Groot-Brittannië. Britse moeders hebben recht op veertig weken vrijaf. Portugese en Amerikaanse vrouwen moeten al na twaalf weken terug naar de werkplek.

Het Nederlandse zwangerschapsverlof duurt niet lang genoeg, oordeelt een woordvoerster van het Netwerk Kinderopvang. In Nederland wordt het zwangerschapsverlof namelijk niet aangevuld door de ruime regelingen voor ouderschapsverlof zoals andere Westerse landen die kennen. Groot-Brittannië kent overigens helemaal geen ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof, dat ook door kersverse vaders kan worden genoten, betekent in Nederland dat de werktijd gedurende een half jaar tot twintig uur per week mag worden verkort. Het gederfde loon wordt niet gecompenseerd. In Frankrijk en Duitsland kan een ouder drie jaar verlof krijgen, met behoud van een deel van de inkomsten.

Nederlandse mannen lijken niet onder de indruk van ouderschapsverlof, gezien het feit dat in 1991 slechts 2 procent van de vaders dit daadwerkelijk opnam. Redenen het verlof te laten schieten waren de financiële terugval of 'onmisbaarheid' op het werk. Vrouwen in vergelijkbare functies namen overigens wel verlof. Indien wel recht op financiële compensatie bestaat, zoals in de aanvullende CAO voor ambtenaren staat, stijgt het percentage vaders op verlof tot 90.

    • Kim Wannet