Genet blijft aan ondanks 'kolossale blunder'

AMSTERDAM, 4 NOV. De Amsterdamse PvdA-wethouder L. Genet (volkshuisvesting) heeft de zogeheten 'splitsingsaffaire' overleefd. De motie van wantrouwen die het CDA tegen hem indiende kreeg geen steun van de andere grote partijen.

CDA-raadslid Spit diende zijn motie in na het “onbevredigende” antwoord van de wethouder gisteren op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat de gemeente heeft verzuimd een passende verordening aan te nemen die het splitsen en samenvoegen van woningen tegengaat. “Er is een kolossale blunder gemaakt”, aldus Spit “en daarvoor word je nu eenmaal weggestuurd.”

De nieuwe huisvestingswet, die per 1 juli inging, schrijft voor dat gemeenten hun eigen verordening op dat terrein maken. Ondanks uitgebreide informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een alarmerend telefoontje van de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van Rotterdam, had Amsterdam begin oktober haar zaakjes nog steeds niet geregeld. Zo kon het gebeuren dat er een ware run van huiseigenaren op de notarissen ontstond om hun panden te splisten. Duizenden woningen zijn op deze manier aan de toewijzing van herhuisvesting onttrokken.

In zijn verdediging gisteren voerde Genet aan dat hij vertrouwd had op de belofte van de Amsterdamse ring van de notariële broederschap niet aan de splitsing mee te werken. Toen voor een notaris een kort geding dreigde van een Amsterdamse huiseigenaar, besloot de broederschap op 15 oktober de aanvragen voor splitsing wel te behandelen. Voor de raadszitting zei Genet desgevraagd van de affaire te hebben geleerd “je vertouwen niet op beroepsgroepen te stellen”.

Genet probeerde gisteren de schuld mede op de gemeenteraad af te wentelen. Eerder had hij gesproken van een 'collectieve blunder' die ook door de andere grote gemeenten gemaakt zou zijn. Nu blijkt dat de steden Den Haag en Rotterdam op respectievelijk 9 en 30 september wel verordeningen invoerden. Gisteren zei Genet: “We waren ons er niet van bewust dat de manier waarop we het geregeld dachten te hebben niet klopte. Maar de raad heeft ermee ingestemd.”

De PvdA verdedigde haar wethouder met het argument dat er weliswaar een 'fout' was gemaakt, maar geen bewùste fout. D66 zei zelfs niet te weten of er een fout is gemaakt. “Misschien heeft de Raad van State wel een fout gemaakt”, aldus woordvoerder B. Oranje. De VVD vond dat een 'motie van knulligheid' meer op zijn plaats was geweest. Maar ook van deze partij mocht Genet de rit tot de verkiezingen uitzitten.