Geen onderwijs-vouchers VS

WASHINGTON, 4 NOV. De Californische kiezers hebben afgelopen dinsdag in een referendum een voorstel tot staatssubsidie voor particuliere scholen verworpen. Volgens dit referendum zouden alle Californiërs een bon van 2600 dollar krijgen voor particulier onderwijs. Zo zouden ze vrij kunnen kiezen tussen particuliere en publieke scholen. Bovendien zouden ze mogen kiezen tussen verschillende publieke scholen in plaats van gebonden te zijn aan hun eigen buurtschool.

De machtige bond van leraren aan publieke scholen heeft krachtig tegen dit voorstel tot vrije concurrentie geprotesteerd, hoewel veertig procent van deze leraren aan hun eigen kinderen particulier onderwijs laten geven. In Californië onderwijst een vijfde van de publieke leraren de kinderen zelf thuis om hen de publieke school te laten mijden.

Ouders in welgestelde wijken maakten zich zorgen dat bij een vrije keuze van scholen arme leerlingen uit de binnenstad bij hen in de buurt onderwijs zouden gaan volgen. De scholen in de binnenstad worden geplaagd door grote problemen, waaronder hoge criminaliteit en schietpartijen bij de speelplaats. Er zijn vaak wapendetectoren. Een bon van 2600 dollar zou de particuliere scholen minder “exclusief” maken en voor veel scholen zou het bedrag te gering zijn om het schoolgeld te dekken, zodat de arme kinderen waarschijnlijk in de slechte scholen in de binnenstad zouden achterblijven.

Elders in Amerika waren er afgelopen dinsdag referenda over de misdaadbestrijding. De kiezers van de staat Washington stemden voor een voorstel om driedubbele recidivisten automatisch levenslang te geven. Texanen stemden voor het uitschrijven van 1 miljard dollar aan staatsobligaties voor de bouw van nieuwe gevangenissen.

President Clinton zei dat de verkiezingsresultaten, waarbij Republikeinen wonnen in New Jersey, Virginia en New York, geen motie van wantrouwen waren tegen hemzelf. “Ik denk dat het Amerikaanse volk verandering en resultaten wil”, zei Clinton. Hij kon begrijpen dat de kiezers ontevreden waren over de overheid. “Het is zeker geen boodschap om weg te rennen voor moeilijke kwesties”, zei hij.

Volgens hem kunnen de afgevaardigden van het Huis met een gerust hart voor het Noordamerikaanse handelsverdrag (Nafta) stemmen. De Republikein Robert Bennett zei daarentegen dat uit de verkiezing bleek dat “de slippen van de jas van Clinton”, waar politici zich bij verkiezingen aan vast willen houden “net bananenschillen zijn”. De leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat, Robert Dole, noemde het “slecht nieuws voor de Democraten. Dit is het jaar voor de Republikeinen”.

Over het algemeen worden de resultaten geïnterpreteerd als een stemming tegen zittende politici en in die zin is 1993 een voortzetting van het jaar daarvoor. In de deelstaat Maine en in New York wilden de kiezers de zittingstermijnen van politici beperken tot acht jaar. De kiezers zijn nog steeds boos over misdaad, slecht onderwijs en de onzekere banenmarkt.

Het wantrouwen tegen politici wordt gevoed door de schandalen, waarvan er altijd wel een paar in Washington aan de gang zijn. In de Senaat zijn onderzoeken gaande tegen drie Republikeinse senatoren. Een overweldigende meerderheid van de Senaat stemde er afgelopen dinsdag mee in om de gedicteerde dagboeken van senator Robert Packwood - beschuldigd van seksuele intimidatie - via de rechter op te eisen, om verdere aanwijzingen te krijgen over overtredingen. In het Huis van Afgevaardigden is er een crimineel onderzoek gaande tegen de Democratische voorzitter van de machtige belastingcommissie, Dan Rostenkowski, wegens misbruik van overheidsgeld.

    • Maarten Huygen