Experiment lease-fietsen gedeeltelijk geslaagd

AMSTERDAM, 4 NOV. Veel mensen willen met de fiets naar hun werk komen in plaats van met de auto, mits dat voldoende aantrekkelijk wordt gemaakt. Dit is de ervaring van de ANWB, die bij wijze van experiment aan zestien bedrijven lease-fietsen ter beschikking stelde.

Van alle ritten in het woon-werk-verkeer is zestig procent korter dan zeven kilometer, aldus de ANWB. Hoewel die afstand voor de meesten uitstekend is te fietsen, kiest menigeen toch voor de auto. Een experiment om lease-fietsen gratis ter beschikking te stellen zou licht moeten werpen op de bereidheid van werknemers om de auto te laten staan. Vrijwilligers bij zestien bedrijven en instellingen in de Randstad mochten een maand lang op een nieuwe fiets rijden. De fiets mocht ook privé worden gebruikt. Bovendien werd een regenpak ter beschikking gesteld.

De ervaringen waren overwegend, maar zeker niet unaniem positief. Het percentage werknemers in het onderzoek dat na de proef gebruik bleef maken van de fiets bedroeg 31 procent. Voor de proef was dit 17 procent. Nog eens 38 procent legde een deel van het traject af met de fiets, de rest met de auto of met openbaar vervoer. Voor de proef was dit 26 procent. Er deden circa 780 mensen mee. Een vijfde van de deelnemers zou zeker permanent een lease-fiets willen gebruiken, bijna de helft waarschijnlijk. De rest voelde er niks voor of gaf geen antwoord. Deze percentages betreffen vrijwilligers die deelnamen aan de proef en zeggen dus niets over de bereidheid van werknemers die niet meededen.

Enkele bezwaren van deelnemers zijn betrekkelijk eenvoudig te ondervangen: sommigen wilden een ander model, meer versnelingen of handremmen. Anderen hadden kritiek op de verlichting, die het vaak liet afweten. De meest genoemde reden om uiteindelijk niet met de fiets te gaan is lastiger te ondervangen: het ontbreken van een aangename en veilige fietsroute naar het werk.

Een onverwacht probleem vormde diefstal. Het meegeleverde beugelslot vermocht niet verhinderen dat tien van de in totaal 120 fietsen werd gestolen (in ruim een half jaar tijd), waarvan zeven in Amsterdam.