DRUGSAANPAK

In de bijdrage van Jean-Paul C. Grund over drugsaanpak in Nederland staan enkele onjuistheden (NRC Handelsblad, 30 oktober).

Crack is geen 'basis van cocaïne', het is cocaïne-base. De verwarring komt waarschijnlijk voort uit het naast elkaar bestaan van 'coca-base' en 'cocaïne free base'. 'Coca-base' is het eerste ruwe produkt uit de cocabladeren, waarvan in laboratoria cocaïnehydrochloride wordt bereid, de gangbare vorm waarin cocaïne door de gebruiker wordt gekocht. In die zin kan 'coca-base' de basis voor cocaïne genoemd worden. 'Cocaïne free base' ontstaat wanneer men de cocaïnemolecule in cocaïnehydrochloride langs chemische weg scheidt van de hydrochloride. Crack is een variant van 'cocaïne free base'.

Verder suggereert Grund dat de decriminalisering van cannabis heeft geleid tot matig gebruik en zelfregulering. De farmacologische eigenschappen van cannabis hebben daar op zijn minst aan bijgedragen en zijn misschien wel de hoofdverantwoordelijke voor het matige gebruik en de zelfregulering. Cannabis geeft geen tolerantie; na herhaald gebruik hoeft men de dosis niet te verhogen om hetzelfde effect te verkrijgen, eerder het tegendeel (zelfde effect met een lagere dosis).

    • Wim Seunke