Commissarissen Tilburgsche schikken

AMSTERDAM, 4 NOV. Twee van de vijf commissarissen van de in 1983 gefailleerde Tilburgsche Hypotheekbank (THB) hebben samen meer dan één miljoen gulden betaald om hun persoonlijke aansprakelijkheid voor het bankroet van de bank af te kopen.

Tegen twee andere commissarissen lopen nog procedures. Eén van hen is in hoger beroep gegaan. Een vijfde toezichthouder bleek na dagvaarding in september 1986 te zijn overleden. Tegen vier notarissen lopen ook nog rechtszaken, waarvan twee bij de Hoge Raad en twee in hoger beroep.

Dat valt te lezen in het 28ste periodieke verslag van de curatoren van de THB, dat gisteren is gepubliceerd. Daarin staat vermeld dat mr. H. van den Heuvel 200.000 gulden heeft betaald en dr. H.J. Kruisinga, oud-bestuurder van Akzo, 850.000. Geen van de commissarissen was tegen een dergelijke claim verzekerd. De twee zeggen dat de schikking niet gelijk staat aan schuld bekennen. Ze wilden niet langer wachten op een einduitspraak van het gerechtshof (in hoger beroep), aldus het verslag.

Van den Heuvel is door de rechtbank in Breda in één van de dossiers zelfs “grove schuld” verweten. Dat geldt ook voor drs. J.A.H. Delsing, die tot mei 1982 president-commissaris bij de Tilburgsche was. Ook hij is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Delsing was naast toezichthouder bij de THB ook directeur van de voormalige Nederlandse Credietbank, die diverse kredieten bij de hypotheekbank had uitstaan. Te verwachten is dat hij voor het grootste deel van het tekort in het faillissement aansprakelijk wordt gesteld. Ook de procedure tegen de erven van wijlen commissaris mr. L. Fleskens loopt nog. De curatoren sluiten niet uit “dat ook met hen nog een regeling in der minne kan worden getroffen”.

De curatoren hebben ook vier notarissen aansprakelijk gesteld. Hun wordt verweten een groot aantal hypotheekaktes te hebben laten passeren, waardoor een kleine groep onroerend-goedhandelaren de THB “zeer aanzienlijke schade” heeft kunnen toebrengen. De notarissen hadden “gerommeld”, aldus curator mr. H.P.P.M. Gerritse. Zij hadden volgens hem nattigheid moeten voelen toen zij verscheidene malen op een dag aktes lieten passeren voor een en hetzelfde pand dat binnen zes à zeven uur van 5 miljoen opeens 10 miljoen gulden waard werd. Alle zaken tegen de notarissen zijn nog onder de rechter.

Eén van de vier notarissen is door de rechtbank in Rotterdam aansprakelijk gesteld voor een schadepost voor de THB van 1,2 miljoen gulden. De notaris en decuratoren zijn hierbij in hoger beroep gegaan en deze zaak loopt nog. Twee zaken zijn aangespannen bij de Hoge Raad.