CDA wil vier 'superministers'

DEN HAAG, 4 NOV. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil de komende kabinetsperiode een experiment met vier superministers, die grote bevoegdheden krijgen.

Volgens CDA-woordvoerder Mateman zouden deze 'projectministers' zich bezig moeten houden met criminaliteit- en fraudebestrijding, werkgelegenheid, infrastructuur en vreemdelingenbeleid. Deze ministers zouden een eigen budget moeten krijgen, eigen beheer, eigen ambtenaren en “de bevoegdheid om andere bewindslieden op dat terrein te overrulen”.

Dit bleek gisteren bij het begin van een reeks debatten over de staatkundige vernieuwing in de Tweede Kamer. De komende vier weken zal de Kamer zich buigen over de voorstellen van zes adviescommissies over onder meer de gekozen minister-president, het referendum en de gekozen burgemeester. Gisteren sprak de Kamer over rapporten van de commissies Wiegel, Scheltema en De Koning, die betrekking hebben op de “kwaliteit van de rijksoverheid”.

Een ruime Kamermeerderheid schaart zich achter de gedachte van de commissie Wiegel om door een schifting van beleid en uitvoering te komen tot sterk afgeslankte 'kerndepartementen' met daarnaast verzelfstandigde uitvoeringsorganen. Op voorhand wordt in het algemeen een herverkaveling van departementen door de verschillende fracties afgewezen, hoewel woordvoerders van CDA en PvdA de mogelijkheid openlieten dat dit tijdens de komende formatie niettemin toch kan gebeuren.

Alle partijen zijn het ook eens met de analyse dat de verkokering van de verschillende Haagse beleidsterreinen, tot in de ministerraad, leidt tot verstarring. Over de oplossingen daarvoor lopen de meningen echter sterk uiteen. D66-woordvoerster Scheltema wees het experiment met de projectministers, zoals Mateman voorstelde, van de hand. “Als wij het probleem van de coördinatie nu fundamenteel willen aanpakken, dan moeten wij niet met een leuk probeerseltje beginnen.”

D66 kwam zelf met het voorstel om een 'kernkabinet' in te voeren van ongeveer acht ministers onder leiding van een gekozen minister-president. Daaronder zouden ongeveer twintig onderministers moeten functioneren, die belast zijn met de leiding van de departementen. Met het voorstel willen de democraten de verlamming van de besluitvorming in de ministerraad doorbreken. Het voorstel werd alleen voorwaardelijk gesteund door GroenLinks-woordvoerder Willems.