Burgemeester Waalwijk vindt brieven ontoelaatbaar

WAALWIJK, 4 NOV. In de Turkse gemeenschap in Waalwijk is verschillend gereageerd op een aantal dreigbrieven die Turkse gezinnen deze week in de bus vonden van een groepering die zich White Power Waalwijk noemt. In de brieven wordt de Turken de raad gegeven terug te gaan naar hun geboorteland “voordat het te laat is”.

Sommige Turken voelen zich daadwerkelijk bedreigd, anderen zeggen dat ze de bedreigers op een warm onthaal zullen tracteren. Burgemeester mr. R.H.J. van Schaik van de 30.000 inwoners tellende gemeente neemt de dreigbrieven hoog op. “Het gaat om ontoelaatbare acties. Mocht dit soort zaken uit onvrede ontstaan, laat men er dan openlijk mee op de proppen komen”.

De brief, waarin onder de White Power Waalwijk de aanduiding Je Maintiendrai staat en die begint met “Hallo Buitenlander, zoals je ziet weten we je te vinden”, is vermoedelijk geadresseerd aan de hand van Turkse namen in het telefoonboek.

Woordvoerder Nazim Çakir zegt dat het de eerste keer in zijn 28-jarig verblijf in Waalwijk is dat hij met dergelijke uitingen van discriminatie wordt geconfronteerd. Ook de burgemeester zegt dat nooit eerder iets dergelijks is voorgekomen. “De integratie van de buitenlanders en de Nederlanders is juist uitstekend verlopen. De buitenlanders hebben zich een vaste plaats verworven in onze gemeenschap. Ik ervaar dat als bewonderenswaardig.”

De politie besteed extra aandacht aan de dreigbrieven. Dat gebeurt in regionaal verband. Ook in Kaatsheuvel en Sprang Capelle werden soortgelijke brieven verstuurd, zij het daar maar om drie exemplaren ging en in Waalwijk om elf.

Van Schaik zegt de publiciteit rond de zaak niet te kunnen tegenhouden, maar, zegt hij “daardoor krijgt zo'n actie een ongewenste lading. Als het om een eenling gaat dan voelt die zich door de publiciteit gestaafd omdat hij er de media mee haalt. Of men brengt er anderen mee op de idee iets dergelijks te doen.”